Výchovná poradkyně

Blahová Hana Mgr. hana.blahova@zspredklasteri.cz

Školní metodik prevence  a Speciální pedagog

Topinková Denisa Mgr. denisa.topinkova@zspredklasteri.cz

Detaily naleznete v následujících dokumentech: